0 votes
in Sports by (7.8k points)

cách nghe nhịp nhạc để nhảy khiêu vũ điệu bebop và bachata?

2 Answers

0 votes
by
 
Best answer

Theo mình cách duy nhất là nghe nhạc nhiều và cảm nhận nhịp, sau đó có thể nhẩm đếm bằng miệng. Ngoài ra thì khi đi học, giáo viên cũng sẽ đếm miệng kết hợp với nhạc giúp cho học viên có thể dễ dàng nhảy đúng nhịp hơn, khi đó bạn nên chú ý và tập đếm theo giáo viên. Ngày xưa khi học Ngoại Thương, mình cũng được học khiêu vũ, ban đầu cũng hơi khó nghe nhịp, nhưng học đếm theo thầy vài lần, rùi về tập nghe nhạc, thế là nghe quen thôi.

0 votes
by

Hoc Nhay Bebop

Welcome to zCauHoi Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...