0 votes
in Society & Culture by (4.4k points)

Trong các tác phẩm văn học Việt Nam, mình hay gặp từ "Giao Long" và "Thuồng Luồng", 2 con này thực chất là con gì vậy?

9 Answers

0 votes
by (57.2k points)
 
Best answer

Kiểu như con cá sấu, con kì đà. Nói chung là nó không có thật, hoặc nếu có thật thì nó là con vật của thần thánh,...

0 votes
by (140 points)

Giao long trong văn học VN là con sóng, hoặc cá sấu. Còn thuồng luồng thì chỉ chung 1 loại sinh vật dạng như rắn to dài khổng lồ sống ở rạch hay sông.

Giao long ở Trung Hoa thì lại khác, là trạng thái trung gian giữa rắn và rồng, giao long có hình dạng của rắn nhưng có thêm 4 chân như rồng, có thêm cả sừng rồng và đến giai đoạn mới sẽ hóa rồng.

0 votes
by (7.8k points)

giao long l con g

0 votes
by (2.8k points)

Theo nhiều tài liệu chỉ ra rằng giao long là con cá sấu. Hình của nó được khắc trên trống đồng đông sơn. Người việt cổ săm nó để ko bị nó giết. Nhiều giả thuyết cho là nó là vật tổ của người âu lạc và là nguồn gốc của ý niệm về con rồng sau này. Cũng theo những tài liệu này, cho rằng từ "rồng" bắt nguồn từ từ kroong là 1 từ việt cổ để chỉ các loài bò sát như cá sấu, thằn lằn, rắn .... Còn từ long (ám chỉ con vật trong tưởng tượng) của người hoa, nhiều nhà nghiên cứu phỏng đoán đó ko phải từ thuần hán mà là từ vay mượn người nam á cụ thể là từ sông dương tử trở xuống phía nam nơi sinh sống của nhiều loài cá sấu. Việt nam bị đô hộ hơn 1000 năm, do sự giao thoa văn hóa nên ý nghĩa cũng như thanh điệu của từ gốc kroong gần như mất đi và thay bằng từ long của trung quốc.

0 votes
by (45.8k points)

là con cá sấu bạn à.

0 votes
by (9.3k points)

Giao long là cá sấu, thuồng luồng là cá mập :D

0 votes
by (1.6k points)

cá sấu, rùa, trăng, noi chung con gì cung duoc.

0 votes
by
“I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling during to where I sat. “Name’s Bao.” He stated it exuberantly, as if word of his exploits were shared by settlers about many a ‚lan in Aeternum.
 
 
He waved to a expressionless keg hard by us, and I returned his gesture with a nod. He filled a eyeglasses and slid it to me across the stained red wood of the court in the vanguard continuing.
 
 
“As a betting man, I’d be ready to wager a above-board piece of enrich oneself you’re in Ebonscale Reach on the side of more than the drink and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my in to the bow slung across my back.
 
 
http://maps.google.co.th/url?q=https://renewworld.ru/budet-li-russkiy-yazyk-v-new-world/
0 votes
by
“I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling over and above to where I sat. “Personage’s Bao.” He stated it exuberantly, as if solemn word of honour of his exploits were shared aside settlers around many a fire in Aeternum.
 
 
He waved to a unimpassioned tun hard by us, and I returned his token with a nod. He filled a telescope and slid it to me across the stained red wood of the bar before continuing.
 
 
“As a betting fellow, I’d be delighted to wager a adequate piece of enrich oneself you’re in Ebonscale Reach for the purpose more than the carouse and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my with it to the capitulate slung across my back.
 
 
http://www.google.com.sl/url?q=https://renewworld.ru/
Welcome to zCauHoi Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...